Teenused - Kvaliteet soodsa ajakuluga

Mobiilirakenduste arendus

AppIT arendab mobiilirakendusi, mis on funktsionaalsed, skaleeritavad ja lõppkasutajale mugavad. Kasutame rakenduste ehitamiseks platvormiüleseid raamistikke nagu React-Native ja Flutter, mis kiirendavad arendusprotsessi, tuues oluliselt alla arenduse ajalise ja rahalise kulu.

Mobiilirakenduste arendus - AppIT

Veebirakenduste arendus

Arendame väikese ja keskmise suurusega veebirakendusi ja platvorme, kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid nagu näiteks React.js (Next.js) kasutajaliidese poolel ning Node.js serveri poolel. Samuti loome kuluefektiivselt lihtsamad API liidesed kasutades Strapi raamistikku.
Veebirakenduste ja platvormide arendus - AppIT

Tarkvara hooldus

Pakume valmisolevate tarkvaralahenduste hooldust ning uuendustöid. Kuna tehnoloogia uueneb pidevalt, tuleb ka oma rakenduste töös püsimiseks regulaarselt aega panustada. Hilisem rakenduse uuendamine on kordades ajamahukam ning võib kulmineeruda kogu lahenduse ümberehitamisega.
Tarkvara hooldus ja haldus - AppIT

Koolitused tiimidele

Viime läbi praktilisi mitmepäevaseid töötubasid, mille käigus koolitame Teie arendusmeeskonna React-Native raamistikul platvormiüleseid mobiilirakendusi arendama ning voolime paika arendatava toote arhitektuuri, baasloogika ja komponendid.

Tasuta konsultatsioon

Broneeri tasuta 30 minutiline konsultatsioon, kuidas oma tarkvara ideed ellu viia. Jagame oma kogemust ja teadmisi, kuidas tarkvara tellida ning kuidas toimuvad tarkvaraarenduse tööprotsessid. Samuti anname hinnangu idee küpsusele ning aitame edasised sammud paika panna.
AppIT - Broneeri tasuta konsultatsioon